Votre Blog Vietnam , personnalisé et gratuit pour  votre association, votre projet, votre voyage, votre restaurant, votre famille,votre société ou tout simplement pour parler de toute chose se rapportant au Vietnam. Gérez  commentaires, vos rubriques,vos posts, photos et vidéos. Commentez les autres Blogs.
  

Thư từ một người con gửi cho bố

Vous êtes ici : Blog de baoshee » Thư từ một người con gửi cho bố

Blog de baoshee

Thư từ một người con gửi cho bố

Mes rubriques

Agrandir le texte
Réduire le texte
Imprimer
Envoyer à un ami

Thư đã được gửi tới bạn

 

tình hình không Các Chap đã Nho anh luon Kiên Nhàn chi Gap rac Vua Bà, NO No xu hướng gia đình Riêng vì con gái bị Khinh miết from sinh viên 12 O Trung Quốc-có viết thư cho cha Minh đến Bảo VE ME Minh, sau have một bản sao của SOT đồng tính Buc mail:

 

"Bố,

Vẻ không có tôi như vậy sẽ không bao giờ thư viết hay tin nhan cho tôi Bố, tôi số Nghi Lan Đó tôi viết lại header của bạn Bởi vì điều này.

 

Giải thích những gì đã về ra Xay Hom qua ba ngoai Beens Gọi no "Ngung noi chuyen" Nhung Co Luồn viết trong trái tim Minh. Bố nói để có được bất kỳ on Me Cung Nho ro làm sao Công Tùng việc, cái gì mà cha và nội ông Quen đi hay sao?

 

Sẽ bạn Hom qua ngày Nho và ông cha nội của bạn? Hai người đàn ông thành Trương đứng Trước tôi của họ. Neu Hom qua tôi về Could nha, điều gì sẽ ra Xay? Đó Bố nói anh ta số Mạng, Nhung tôi Thầy You tôi, Những từ mouse treo, như là đã Vay giải thích những gì không phải Do Khoan Tai Ngòi sao của nguy hiểm không? Neu Hom qua max đi, đừng CO đứng Day cho tôi Minh Co Ay Khoc và đi xin lỗi ngoai ba của Minh Vay vì nó sẽ Thầy Cam Vua phải giúp đỡ để người sử dụng tôi Hiếu Lý Những?

website Đốc Thêm bai viết Tại:  http://shee.vn/  bạn nhé!

shee

Propriétaire du blog

Voir le profil de baoshee

baoshee

Date d'activation de son blog
7 décembre 2017

Date de naissance :

9 Janvier 1995

Nombre de visites :

1443

Nouveau Envoyer à un ami